szwajcaria

POLOWANIA W SZWAJCARII

Ten piękny, alpejski kraj ma do zaoferowania bardzo rzadkie polowanie. Szwajcaria jest miejscem, gdzie występuje najliczniejsza populacja rzadkiego już w Europie koziorożca alpejskiego. Łowy na ten gatunek wiążą się jednak z dobrą kondycją polujących tu myśliwych. Koziorożce alpejskie występują w najwyższych partiach gór i są dość trudne do podejścia na odległość mniejszą niż dwieście metrów. Oprócz koziorożca można też zapolować na kozice lub świstaki.

ZWIERZĘTA

Świstak
Kozica
Koziorożec alpejski

ATRAKCJE

Glacier Express

Cały krajobraz Szwajcarii związany jest z Alpami i ich pięknem. Bardzo ciekawym pomysłem jest zwiedzanie tych gór z okien górskiego pociągu. Glacier Express to linia kolejowa która prowadzi po najpiękniejszych terenach wysokogórskich. Wagony pociągu są tak skonstruowane aby zapewnić pasażerom jak najlepsze możliwości zwiedzania. Dach pociągu jest pokryty szybą, co daje możliwość poznawania gór w ich całej okazałości.

NASZE WYPRAWY